Zajímavé odkazy

 

Odkazy na svazy

Český svaz chovatelů                                                        http://www.cschdz.eu/

Slovenský zväz chovatel'ov                                                 http://www.szch.sk/index.php?start

Evropský svaz chovatelů                                                    http://www.entente-ee.com/index.html

Portál německých chovatelů                                               http://www.kaninchenzucht.de/

Polský "Národní svaz chovatelů králíků"                               http://kzhk.pl/hodowcy.php

 

 

Odkazy na stránky základních a okresních organizací

Stránky ZO Uherské Hradiště 1                                              http://chovatelehradiste.webnode.cz

Stránky OO ČSCH Břeclav                                                     http://www.ovcschbv.ic.cz

 

 

 

Odkazy na chovatelské kluby

Klub chovatelů králíků kuních - ruských - siamských              http://www.klubkursi.estranky.cz/

Švýcarský klub chovatelů kuních králíků                                http://www.marderkaninchen.ch                   

Klub chovatelů Čm a DI                                                        http://cincilamalaadailenar.webnode.cz

ASRBA - American Satin Rabbit Breeders Association           http://www.asrba.org/index.php

AlHaDuBí                                                                            http://www.klub-alha dubi.estranky.cz/

 

 

 

Odkazy na stránky chovatelů

Marderkaninchen (Thomas Seidewitz)                                     http://das-marderkaninchen.jimdo.com/

Chov Durynských - Pohanka                                                  http://muj-dvorek.webnode.cz/

Stránky posuzovatele Vlastimila Šimka                                   http://www.kralikvlastik.webnode.cz

Slovenské stránky chovatele kuních králíků                              www.kunikralik.weblahko.sk

Králík Plivník (Lenka Kadeřábková)                                          kralik.plivnik.cz/

 

 

Odkazy jiné

Evidence chovu                                                                     http://www.evidencechovu.cz

Králíci CZ                                                                             http://www.kralici.cz/

IFAUNA                                                                                http://www.ifauna.cz/

The Nature Trail (mnoho článků a informací v angličtině)           http://www.thenaturetrail.com/,

Králíkář.cz = komplexní web o chovu králíků                           http://www.kralikar.cz

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Joachim Kapp - Marder und Siamesen, 80s, 2003