"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


 

 

 

 
 
 

Na těchto stránkách naleznete informace o mém chovu malého plemene Siamských žlutých (Siamesen, Siamese rabbit) a Kuních hnědých králíků (Marderkaninchen, Siamese Sable).

 

Ve fotogalerii naleznete i chovné kusy plemen, která používám doplňkově v regeneračním křížení a rovněž fotodokumentaci postupného budování mého chovatelského zařízení.

 

Podrobně budu informovat o průběhu regeneračního křížení Siž (povoleno  22.11.2012) a to jak jednotlivými texty, tak fotodokumentací. https://www.siamskykralik.cz/regeneracni-krizeni-siz/. Jednotlivé kapitolky budou uloženy v příslušných podsložkách.

 

 

V podsložkách "Poznámky k chovu" budou zveřejňovány informace k chovu jednotlivých plemen získané jak ze studia literatury, tak konzultacemi s chovateli a posuzovateli.

 

V oddílu "Novinky" budou zařazovány informace z navštívených akcí i příspěvky (články) k dané problematice.

 

Oddíl "Blog" je pak spíše katalogem mých poznámek k chovatelskému dění jak obecně tak ve vlastním chovu.

 

V oddíle "Prodej - For Sale" budou vystaveny fotografie a informace o zvířatech chovaných plemen vhodných k chovu, která se dosud neprodala na výstavách, a kterých je škoda na pekáč. Ne každý zájemce o chov má možnost navštívit právě tu výstavu, kde chovaná plemena budou vystavována a prodejná. Přece jen jde o dost málo rozšířená druhy.

 

A nakonec, z důvodu lepší orientace, se vyplatí sledovat oddíl "Co je na stránkách nového" https://www.siamskykralik.cz/co-je-na-strankach-noveho/, kde se budu snažit vést evidenci změn a přírůstků na webu.


Chovaná plemena

Siamský žlutý

Siamský žlutý
Siamský žlutý (typický výstavní - heterozygot) aman bb CC DD gg.  

—————

Siamský modrý

Siamský modrý
Siamský modrý (typický výstavní - heterozygot) aman bb CC dd gg

—————