Obnovení chovu a počátky šlechtění Siamských v roce 1990

Obnovení chovu a počátky šlechtění Siamských v roce 1990