Kotiště v uzavřené části je obloženo slámou

Kotiště v uzavřené části je obloženo slámou