Siamský modrý

0.1 C 4-6 S-14 (Kulda II)

Samice po dovozovém samci 5-5-8 SR 141 (BRD - Elvira Kreutzer, chovatel Kulanda). V mateřské prarodičovské linii má mého bývalého 97b. samce Modráka 3-2-5 T110, dozoz Sömmerda 2012.

1.0 C 1-6 49-2 (Modrák II)

Vnuk Modráka ze Sömmerdy. Šampion z Národní výstavy mláďat 2016 v Olomouci 96b. V Lysé na výstavě Chovatel 2016 94 b.