"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Katalog vrhů

(041) 20140816

1.0 ČL  C 11-3  S-1725    -    0.1 Kuh C 2-4 S-12. Krytí 16.7.2014. 16.8.2014 narozeno 8 mláďat. Ponecháno bylo šest. Poznámky: 1) Samice je prvnička. Vrh má ověřit čistotu genotypu Kuh, tedy, zda není někde skryta recesivní alela. Kontrola po narození ukazuje, že...

—————

(040) 20140816

1.0 ČL  C 11-3  S-1725    -    0.1 Kuh C 2-4 S-10. Krytí 15.7.2014. 16.8.2014 narozeno 8 mláďat. Ponecháno bylo šest. Poznámky: 1) Samice je prvnička. Vrh má ověřit čistotu genotypu Kuh, tedy, zda není někde skryta recesivní alela. Kontrola po narození ukazuje, že...

—————

(039) VK 20140816

1.0 Čč  C 10-3  83-51    -    0.1 Tryskomyš S-6. Krytí 15.7.2014. 16.8.2014 narozeno 9 mláďat. Ponecháno bylo sedm. Poznámky: 1) Vrh slouží k ověření genotypu Čč na lokusu G, tedy, zda tu není např. Gg0. 2) Dále budou z vrhu vybrány chovné kusy pro projekt...

—————

(038) Siž 20140618

1.0 Jáchym Siž S-29 - 0.1 Černá Majda C10-3 24-K. Krytí 19.5.2014. 18.6.2014 narozeno 7 mláďat. Ponecháno bylo šest. Poznámky: 1) Byla použita vzdálená příbuzenská plemenitba k utužení typu přenášeného samcem S-29 (Jáchym). Koeficient příbuznosti 6,25. 2) Je vidět jeden rusáček. 3) 1.11.2014...

—————

(037) RV3 20140614

1.0 Fischer Siž D621 4114h - 0.1 C3-3 4-K (černá F1). Krytí 7.5.2014. 14.6.2014 narozeno 6 mláďat!   Poznámky: 1) Je tam vidět jeden siamáček. Protože bude, zdá se, heterozygot aman a otec je homozygot amam, je genotip samice Aan. 2) Dále sledován jen sameček Siž C6-4 9-K. 3) Sameček C6-4 9-K...

—————

(036) RV1 20140611

1.0 Fischer Siž D621 4114h - 0.1 Krona Kuh F65 405. Krytí 10.5.2014. 11.6.2014 narozeno 9 mláďat! Mláďata se narodila do největších veder. Byla roztahána po kotci. Pět živých se mi podařilo zachránit. Čtyři mrtvá měla všechna světlou barvu. Rusáčci nebo siamáčci. Dvě světlá mláďata jsou i mezi...

—————

(035) RV3 20140606

1.0 Jáchym Siž S-29 - 0.1 (černá F1) 3-K. Krytí 5.5.2014. 6.6.2014 narozeno předběžně 7 mláďat do blížících se tropů. Jsou tam dva siamáčci. Poznámky: 1) Po likvidaci samce Černý Janek 2-K jsem upustil od křížení těchto černých F1 z důvodu velmi malé pravděpodobnosti narození hledaných genotipů....

—————

(034) RV1 20140504

1.0 Fischer Siž D621 4114h - 0.1 Krona Kuh F65 405. Krytí 3.4.2014. 4.5.2014 narozeno 11 mláďat! Ponechal jsem šest.   Poznámky: 1) Vrh na ověření homozygotnosti na lokusu B. 2) Jsou tam i světlí. Teď čekám, zda to budou monohybridní rusáci, nebo nějaký siamák. 3) Samice nepostavila hnízdo -...

—————

(033) RV1 20140504

1.0 Alfons Kuh B681 514 - 0.1 Majda Siž C2-1 S-13. Krytí 3.4.2014. 4.5.2014 narozeno 9 mláďat. Ponecháno šest. Poznámky: 1) Vrh na ověření homozygotnosti na lokusu B. 2) Jsou tam i světlí. Teď čekám, zda to budou monohybridní rusáci, nebo nějaký siamák. 3) Takže dva světlí jsou rusáčci, jeden kuní...

—————

(032) RV4 20140426

1.0 Činča C3-3 6-K (F1 reg.) X Kuh (dihybrid) C3-3 19-K (krytí 26.3.2014). 26.4.2014 narozeno 7 mláďat. Jedno tmavé bylo ihned vyřazeno. Ponecháno šest kusů. Jsou tam 3 světlejší. Poznámky: 1) Rýsuje se jeden siamáček. Zajímavé je srovnání světle a tmavě činčilovitého...

—————