"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


2. kolo jarních vrhů

27.02.2013 14:08

Prosincové vrhy 001-4 jsou již odstaveny, pouze lednová mláďata (DU - 005) jsou ještě u samice. Mezitím jsem doplnil stavy ještě o 2 další Siamské žluté samice. Aby se stihly letní a ranně podzimní výstavy bylo nutné včas znovu připouštět, dlužno podotknout, že naprosto bez problémů. Vedle již pěti popsaných (uskutečněných) vrhů očekávám dalších 7 vrhů v tomto pořadí:

1.3.2013     1.0 DU Janek            x     0.1 Kuh Němka (reg. křížení var. 3 Fingerland)

5.3.2013     1.0 Čm Činča            x     0.1 Siž Hanuš S-18 heterozygotka (reg. křížení var. 4 Nitraner)

8.3.2013     1.0 Siž Jára S-501     x     0.1 Siž Hanuš S-21 homozygotka

17.3.2013   1.0 Čm Činča            x      0.1 Siž Majda S-13 (reg. křížení var. 4 Nitraner)

17.3.2013   1.0 Kuh Černohlávek  x      0.1 Siž Šárka S-5 (reg. křížení var. 1)

30.3.2013   1.0 Siž Jára S-501     x      0.1 Kuh dihybrid Bb Tryskomyš S-6 (reg. křížení var. 1B - zde již bude vypadávat konečný produkt Siž jak v homozygotní, tak v heterozygotní formě. Měl by se objevit i ruský madagaskarový a rovněž dále použitelní kuní světlí dihybridi)

30.3. 2013  1.0 Sim Modrák 325   x      0.1 Sim Kulda S-7 (2. vrh čistých modrých Siam).

Po odstavu mláďat z vrhu 005 (DU - Divoška), bude tato zapuštěna ihned znovu a to Kuh Černohlávkem (reg. křížení var. 3 Fingerland)

Takže se je na co těšit. Pro mne to ale znamená šibeniční termín na dokončení stavby dalších kotců a to nejpozději do prvých odstavů z výše uvedených vrhů.

V té době již bude v mražáku výkrm z vrhů 001,2,3 a do prodeje zřejmě již půjde i samec Činča, pro něhož, když to dobře dopadne, nebude využití. Takže se  nějaký prostor zase uvolní.

U výše uvedených vrhů jsem na doporučení nasadil u samic přípravek Ovator Zuchtfit 8 dní před a 2 po porodu. Od 4. do 10. týdne budou mláďata i samice krmeny Ovator Enterofitem ve směsi s ovsem, dále pak Ovator Solikanin Basicem (bez léčiv), rovněž ve směsi s ovsem. Pro výkrm používám granule (bez léčiv) ze ZD Kelečsko ve směsi s ovsem a ječmenem 1:1:1. Chovné kusy a kusy pro výstavy pak dostávají Solikanin Basic + oves.

 

—————

Zpět