"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Genetická ověření

31.07.2014 17:28

Pro srpnové vrhy jsem si naplánoval tři genetické pokusy k ověření vlastností vybraných chovných kusů.

A) Křížením zakoupeného 1.0 Čč s 0.1 Kuh dihybridem aman Bb (Tryskomyš)

AA bb CC DD GG y3y3   X    aman Bb CC DD gg YY

dostaneme 4 genotipy

1) Aam Bb Gg Yy3    -    divoké

2) Aam bb Gg Yy3    -    divoce žluté

3) Aan Bb Gg Yy3    -    divoké

4) Aan bb Gg Yy3    -    divoce žluté

Cílem je ovšem ověřit, zda zakoupený Čč nemá v genotipu místo alel GG dvojici Gg0. Alela g0 zachovává jeden pigment, ale divoké znaky zůstávají (viz. třísloví králíci). Tento poznatek bude důležitý pro další plánovaný projekt. 

B) Ověření homozygotnosti mladých Kuh samiček na lokusu B. Jde o samičky C2-4S-10,12. Provedeno bylo křížení s Českým luštičem, tedy:

AA bb cc dd gg         X        aman BB CC DD gg

F1 generace bude mít genotyp Aam(n) Bb Cc Dd gg, který bude celočerný. Pokud by ale samičky nebyly na lokusu B homozygotn a bylo tam Bb, pak by se objevily i madagaskarové kusy. Samozřejmě, pokud by byly zamíchány i recesivní alely c nebo d, vedlo by to k havanovitým, nebo celomodrým kusům. Ověřovací vrhy by se měly uskutečnit 16.8.2014.

—————

Zpět