"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Okresní výstava ZO Malhotice 3-4.8.2013

08.07.2013 09:13

ZO Malhotice pořádá v chovatelském areálu 3-4.8.2013 Okresní výstavu drobného zvířectva.

- králíci mohou být vystavováni jako jednotlivci, či ve 3 nebo 4 členných kolekcích. Slepice budou vystavovány ve voliérách v kmenech 1,2, kachny a husy ve voliérách v kmenech 1,1.

- holuby bude možno vystavovat nejen v jednotlivých klecích, ale i ve společných voliérách po cca 5 kusech.

- uzávěrka přihlášek je v pondělí 15.7.2013. Přihlášky zasílejte na adresu: Jiří Odstrčil, Na Aleji 174, 753 56 Opatovice, nebo na email zocschmalhotice@gmail.com. Další případné dotazy na tel. 776-360-753.

- u prodejných zvířat bude k pevné ceně uvedené na přihlášce připočteno 10% ve prospěch pořádající organizace. K prodejným zvířatům je nutno dodat rodokmeny.

- mladí chovatelé musí přihlášku označit znakem "MCh".

- přejímka zvířat bude probíhat v sobotu od 6 do 8 hodin. Výdej zvířat v neděli od 17 hodin.

- výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu od 12 do 18 hod. a v neděli od 8 do 17 hodin.

- další informace najdete na www.zocschmalhotice.estranky.cz .

—————

Zpět