"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Trochu historie II (článek Ing.Fingerlanda v Chovateli 11/1972)

06.01.2013 22:44

Zavítejme do roku 1972, kdy v listopadovém čísle seznámil Ing. Jaroslav Fingerland chovatelskou veřejnost s vyšlechtěním siamského králíka u nás.

Siamský 2-1972.pdf (2,2 MB)

O nejasnostech v genetice u řady chovatelů v 70-tých létech svědčí další článek z roku 1978

Siamsky 8-1978.pdf (2,2 MB)

—————

Zpět