"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Úkol do budoucna

18.05.2013 14:57

Jakmile dokončím základy regeneračního křížení a budou položeny základy nové krevní línie, bude nutno vedle prošlechťování této línie začít pracovat na důsledném popsání významu a vlastností jednotlivých povolených křížení v rámci Siamských žlutých, tedy (A) hetero x hetero (B) hetero x homo (C) ruský mdg x homo a (D) ruský mdg x hetero. Vše s prostřídáním pohlaví. Cílem této studie by mělo být popsání vlastností a vlivu variant na dosažený výsledek, tedy na cílového heterozygotního výstavního Siamského žlutého králíka. Nejedná se o výsledky z hlediska genetického, ale o přenos fenotypových vlastností. K této problematice je toho napsáno velmi málo. Narazil jsem pouze na určité informace u německých chovatelů Kuních hnědých.

Tato studie bude dosti obsáhlá, což mne vede k rozhodnutí nevěnovat se nadále Siamským modrým, byť toto plemeno je velice krásné. Konečná volba pro budoucnost padla výhradně na Siamské žluté a v menší míře na příbuzné plemeno Kuní hnědý.

—————

Zpět