"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


0.1 C11-5 S-18 (vyřazena 2016)