"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


0.1 C4-6 S-11 (Hanička) (vyřazena 2017)

Vlastní odchov po Seidewitzově homo samci Václavovi Rožkovi 3317 G407 a Kuh C2-4 S-12. Hodnocena jednou 95 b. a v Lysé výluka (bílá skupina pod okem. Nicméně pro regenerační práce je vhodná.

Rodokmen C4-6 S-11.jpg (60876)