(004) RV3 20121226

1,0 Du (Janek) 221 T207    x    0,1 Kuh (Tryskomyš) C 5-2 S-6. Krytí 25.11.2012.

Narození mláďat 26.12.2012. Tři černí jsou samci. Madagaskaroví pak samec a samička.

24.2.2013 ODSTAV

9.3.2013 přesunuta obě madagaskarová a jedno černé mládě do výkrmu. Dva černí samečci odděleni. Z nich bude proveden konečný výběr pro regenerační křížení.

27.8.2013 - Poslední sameček dostal jéno "Černý Janek". A jankovitý je tedy pořádně. Je neskutečně energický a každou příležitost využije k útěku. Dnes večer jsem jen téměř 2 hodiny naháněl po zahradě a pomohla mi až tma, reflektor a spousta igelitových pytlů a dek, jimiž jsem jej utěsnil pod králíkárnou a pak postupně zmenšoval prostor pro pohyb.

 

Tabulka hmotnosti (g):

  Stáří (dny/týdny) Madagaskar 1,0 - 0,1 Černá mláďata 1,0 Poznámka
1 19 dnů    150 - 190    170 - 190 - 190 (1)
2 4 týdny 270 - 330

300 - 310 - 330

3 8 týdnů 950-1040        1050 - 1090 - 1110  
4 12 týdnů ---------------- 1700 - 1680  
5 16 týdnů ----------------    2150  
6 20 týdnů ---------------- 2520  
7 24 týdnů ---------------- 2680  
8 8 měsíců+5 dnů ---------------- 3150 31.8.2013
9 9 měsíců cca ---------------- 3270 30.9.2013

Poznámky k hmotnosti:

(1) Jedno mládě (madagaskarový monohybrid) je výrazně opožděno ve vývinu. Oproti třem nejsilnějším mláďatům ztrácí cca 20% hmotnosti. Jedno černé mládě je rovněž mírně slabší (-10%). Zajímavým zjištěním je, že růstová schopnost u tohoto vrhu je oproti vrhům 001 a 002 výrazně slabší i když samec (Du) přísluší k plemenu střednímu. Samice může být méně mléčná ?!?. Pro další křížení je nižší hmotnostní rámec vcelku výhodou.

(2) V kolonce 8 týdnů bylo provedeno vážení o 2 dny dříve. Je patrný markantní nárůst hmotnosti.

 

 

V hnízdě je 5 mláďat, z toho 3 černá a 2 durynáci. To svědčí o tom, že kuní samice není čistá, ale je to Kuní světlý dihybrid aman Bb ! Na jedné straně to svědčí o nesolidnosti chovatelů jejích německých předků (zřejmě prováděli křížení se siamáky a takovéno nositele skryté recesivní alely "b" pustili do oběhu. Na druhé straně mi to ušetřilo práci, protože tohoto dihybrida využiji v regeneraci.

Fotografie 5 denních mláďat:

Další 2 fotografie jsou z 19. dne stáří.

Následující 2 fotografie jsou z 28 dnů stáří:

Dvě fotografie z 8-mi týdnů (minus 2 dny). Na prvé jsou 3 černí samečci, na druhé 1,1 v durynském vybarvení.

Sameček 2-K vybraný pro další křížení v 16 týdnech bez 3 dnů:

Poslední mohykán z tohoto vrhu v 18 týdnech. Hmotnost 2440g.

Další fotografie je ze 17.5.2013. Zcela zřejmé jsou náznaky kamzičích znaků v černé barvě.

Diskusní téma: (004) RV3 20121226

Datum: 10.02.2013

Vložil: Admin

Titulek: Pohlaví mláďat

10.2.2013 jsem zjišťoval pohlaví mláďat pro přípravu registrace. Až na jedno madagaskarové mládě jsou to samí samci. Pro další křížení vyberu nejhezčího černého samečka.

Přidat nový příspěvek