"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(028) RV3 20140304

1.0 Černý Janek 2-K X 0.1 3-K (oba F1 reg.) (krytí 1.2.2014). 4.3.2014 narozeno předběžně 7 mláďat. Viděl jsem tam černé a jednoho durynáka.

Poznámky:

1) 8.3.2014 - jedno černé mládě bylo vylezlé. Ještě se hýbalo, vrátil jsem do hnízda, ale do odpoledne pošlo.

2) 18. 3. 2014 - provedena kontrola hnízda. Černí a jeden Du. Du byl výrazně zaostalý - ihned jsem vyřadil.

3) 25.3.2014 jsem odstranil kotišrě.

 

Vývoj hmotností:

  Stáří (týdny) černí     Poznámka
1 4 470-440-420-410-290     1.4.2014
2 8 Vrh dále nesledován.     29.4.2014
3 12       27.5.2014
4 16       24.6.2014
5 20       22.7.2014
6 24       19.8.2014
7          
8          
9          

 

8.3.2014 - ten světlý dostává nádech do madagaskaru (Du):

Černá smečka - 4 týdny: