"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(035) RV3 20140606

1.0 Jáchym Siž S-29 - 0.1 (černá F1) 3-K. Krytí 5.5.2014. 6.6.2014 narozeno předběžně 7 mláďat do blížících se tropů. Jsou tam dva siamáčci.

Poznámky:

1) Po likvidaci samce Černý Janek 2-K jsem upustil od křížení těchto černých F1 z důvodu velmi malé pravděpodobnosti narození hledaných genotipů. Ponechal jsem si obě černé F1 samice (3,4-K) a tyto dále křížím proti Siž samcům. Zde je již pravděpodobnost výskytu siamských mláďat daleko vyšší. Bude ale nutné v dalším postupu redukovat hmotnost do požadovaných mezí. S těmito F1 samicemi plánuji maximálně 1-2 vrhy proti samcům Jáchym a Fischer.

2) Sameček šel k Hanušovi.

 

  Stáří (týdny) Siž 1.1 Du 1.1 1.0 Černý + 1.1 tm.kuní Poznámka
1 6 - 2 dny 750-560 750-740 740-700-770 16.7.2014
2 8+1den 1070-880 1130-1120 1240-1120+1160 2.8.2014
3 12-2 dny 1570-1260 xxxx xxxx 27.8.2014
4 16 0.1 homo 1840 xxxx xxxx 26.9.2014
5   vyřazena 30.10.2014 xxxx xxxx 30.10.2014
6          
7          
8          
9          

První fotografie:

Fotografie ze 16.7.2014. Na prvním je černý mezi tmavými kuními fenotipy, na druhém dva Du, na třetím oba siamáci a na čtvrtém silnější z nich.

8 týdnů:

1.0 a 0.1 ze dne 27.8.2014:

Poslední homo-samička ke dni 24.10.2014: