"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(038) Siž 20140618

1.0 Jáchym Siž S-29 - 0.1 Černá Majda C10-3 24-K. Krytí 19.5.2014. 18.6.2014 narozeno 7 mláďat. Ponecháno bylo šest.

Poznámky:

1) Byla použita vzdálená příbuzenská plemenitba k utužení typu přenášeného samcem S-29 (Jáchym). Koeficient příbuznosti 6,25.

2) Je vidět jeden rusáček.

3) 1.11.2014 speciálka KuRSi. Kusy S-97, 98 a 100 dostaly 93, 93,5 a 93 b. Kus S-98 prodán Ing. Pinkavové. Kus S-97 slíben do tomboly na ples ZŠ Šafaříkova V.Meziříčí jako propagace Siž. Samička S-100 zatím zůstává a později se rozhodnu co s ní. Ostatní kusy ukončeny.

 

  Stáří (týdny) 1.0 homo Siž 3.1 Siž 1.0 Rmdg Poznámka
1 4 xxx xxx xxx 16.7.2014
2 8 - 5 dnů 1130 1160-1080-1130-1110 970 8.8.2014
3 18 2030 2080-1940-1910-2030 1820 24.10.2014
4          
5          
6 24       3.12.2014
7          
8          
9          


První fotografie:

Nedokončených 8 týdnů. Na prvním obrázku je celý vrh, na druhém samečci Siž (uprostřed homozygot) a na třetím samičky.

Obrázky z 24.10.2014, týden před klubovou výstavou, kde bude vystavena tříčlenná kolekce S-97, 98, 100.

Ruský madagaskarový sameček:

homo sameček (vyřazen 30.10.2014):

Sameček S-99 (vyřazen 30.10.2014):

Samička S-100:

Sameček S-98:

Sameček S-97: