"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(042) 20140904

1.0 ČL  C 11-3  S-1725    -    0.1 Kuh G407 144. Krytí 2.8.2014. 4.9.2014 narozeno 6 mláďat.

Poznámky:

1) Samička ze SRN měla v rodokmenu Ruského modrého, tudíž značnou pravděpodobnost, že si ponese nepřijatelnou kombinaci Dd. Spojení s ČL mělo tuto variantu potvrdit, nebo vyvrátit. Narodilo se 5 modrých a 1 černé mládě, což zpečetilo osud samičky, kterou po odstavu čeká, bohužel, pekáč.

2) Vývoj hmotnosti nesledován, kusy určeny pro spotřebu. Porážka 2.1.2015. Kusy dosahovaly 1950-2150g.