"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(067) 20150328

Siž (Jáchym) C2-1 S-29 - (Detektivka) C3-4 S-651. Narozeno 10 mláďat. Jedno mdg. mládě podhozeno do vrhu 065. Jedno uhynulo později.

 

Poznámky:

1) Ověřovací vrh. Nutno brát v úvahu, že samice je genotypu Aa.

2) Z genotypů jsou jasní rusáčci, siamáčcj a madagaskarový. Záhadou jsou 4 mláďata podobná mladým luštičům, což nasvědčuje problému v genotypu samce. Předpokládám, že bylo Dd u dovezeného samce z chovu Joachima Kappa.

 

  Stáří (týdny) 1.1 R 1.1 Si 1.0 mdg 3.1 ČL? Poznámka
1 4+6 dnů 430-500 320-490 570 480-430-420-450 30.4.2015
2 porážka v 7/2015          
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

30.4.2015


Kusy v jatečné zralosti.

Modrý a žlutý siamák:

Zbarvení jako luštič v kontrastu s madagaskarovým.