"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(077) RV1 20151107

Kuh Bb dihybrid C10-4 16-K (Václav II) - Kuh Bb dihybrid (Tryskomyš) C5-2 S-6. Krytí 6.10.2015. Dne 7.11.2015 narozena 4 mláďat.


Poznámky:

1) Regenerace RV1. Výsledkem by měly být Siž ze 75% nové krevní linie

2) Dle předběžného ohledání to vypadá na siamáka, tmavého kuního a dva rusy.

3) U samice dále ponechán siamáček, který bude zajímavý do chovu. Ostatní odstaveni 30.12.2015.

 

  Stáří (týdny)       Poznámka
1 4       5.12.2015
2 8       2.1.2016
3 12       30.1.2016
4 16       27.2.2016
5         26.3.2016
6          
7          
8          
9