"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


1.0 C1-5 S-1 Homo Jáchym. Vyřazen 3.9.2015

Homo samec z vlastního odchovu. Samec byl v září 2015 vyřazen z chovu v rámci úsporných opatření a z důvodu velmi slabého libida.

  Datum vážení Věk Hmotnost Poznámka
1 18.6.2015 21T 2820
2 3.9.2015 xxx 3200 Vyřazen.
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

Rodokmen: Rodokmen 1.0 Siž C1-5 S-1 Homo Jáchym.jpg (460931)