"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


1.0 C4-5 67-14 Jára II.

1.0 C4-5 67-14 Jára II.

Stolní hodnocení Zašová 12.12.2015 = 94 b. (10 - 19 - 19 - 13,5 -18,5 - 9 -5)

VD záď, měkčí ucho, VD tělo, srst hustá, méně pružná, světlejší na uších, těle a končetinách, VD Si kříž.