"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(100) 20160525

Siž C4-5  67-14  (Jára II) - Siž (Kačka) C3-5 1-K. Krytí 24.4.2016. Dne 25.5.2016 narozeno 9 mláďat.


Poznámky:

1) 28. 5. jedno mládě, které jsem den před tím vracel do hnízda dost podchlazené bylo v hnízdě mrtvé. Druhé mládě, dnes vrácené do hnízda je zatím živé.
2) 3. 6. jedno mládě Rmdg přesunuto k Majdě. 7.6 přesunuto druhé Rmdg mládě k Majdě. U Kačky ponecháno 6 mláďat.

 

  Stáří (týdny)       Poznámka
1 4       22.6.2016
2 8       20.7.2016
3 12        17.8.2016
4 16        14.9.2016
5          
6          
7          
8          
9