"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


(113) 20170222

Siž (Hanuš) C4-4 S-86  -  Siž (Kačka II) C5-6 S-36. Krytí 21.1.2017. Dne 21.2.2017 narozeno 7 mláďat.

Mláďata roztahaná. Snažil jsem se ještě 4 přeživší zachránit, leč zbytečná snaha. Samice půjde za 2-3 týdny na polívku.