13.1.2013

K vrhu č. 004 doplněna tabulka hmotnosti a 2 fotografie z 19. dne mláďat.