19.3.2013

Doplněny poznámky k vrhům 006, 008, 009 a 010. Ke třem těmto vrhům (vyjma 009) byly zařazeny aktuální fotografie.