"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


22.7.2015

Přísun informací na tyto stránky byl poněkud zpomalen vzhledem k intenzivnímu budování chovatelského zařízení pro drůbež. Bylo provedeno další snížení počtu chovných kusů (Siž homo Zlatka, VK Rudá Jacha a již dříve VK Topo Quindici). Chovné kusy pro sezónu 2016 budou doplněny z letošních odchovů. Zvažuji rovněž likvidaci poslední Kuh samice a ponechání pouze jediného Kuh samce (Václav Rožek) dovezeného ze SRN pro vytvoření několika dalších hybridů potřebných pro regeneraci Siž. Doplněny poslední fotografie k vrhu 067 před porážkou.