31.12.2012

Do katalogu vrhů doplněny první fotografie vrhu 004.