"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


4.5.2014

Založení ověřovacích vrhů 033 a 034. Vrhy slouží k ověření homozygotnosti na lokusu B u starších (nar. 2010 a 2011) Kuh získaných v lednu 2014 od př. Vaněčka (Valdemar Krone F65 405 a Alfons Falkner B681 514). Třetí ze získaných kusů od Thomase Seidewitze 1.0 G407 309 byl již ověřen vrhem 027 a je na lokusu B homozygotní. Protože 0.1 Tryskomyš C5-2 S-6 byla dihybridní aman Bb (ověřeno vrhem 004) a všechny tři výše uvedené kusy byly v její prarodičovské linii (pro čtvrtého prarodiče 0.1 G216 66104 - nemám údaje) je vysoce pravděpodobné, že mezi nimi najdu zakopaného psa a tento kus již nebude moci být v chovu Kuh využíván. Použitelný by ale byl v RV1 regeneraci Siž.

Do výsledků výstav vloženy oceňováky z místní výstavy Hutisko-Solanec 3-4.5.2014.