"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Siamský žlutý

Siamský žlutý

Siamský (Si)

Vznikl v Německu na počátku 40. let, díky Friedrichu Joppichovi, kde se chová jako žlutý ráz králíka kuního. Poprvé byli vystavováni v Rotterdamu v roce 1934. Králíci tenkrát získali první cenu. Bohužel Joppich svůj chov v krátké době svůj chov zrušil. Prof. Nachtsheim, který siamské vyšlechtil nezávisle na Joppichovi sice svůj chov zrušil ještě dříve, ale stanovil přesný genotyp u homozygotní i heterozygotní formy.

Počátky chovu tohoto plemene u nás spadají do roku 1966. O jejich vyšlechtění se zasloužil hlavně ing. Fingerland. Poprvé je předvedl na výstavě v roce 1972, kde zvířata dostala čestnou cenu.

Více informací:

Chovatel 9/1991, Chovatel 11/1972
Chovatel 8/1978,Chovatel 12/1994


Klub chovatelů kuních + ruských + siamských
https://www.klubkursi.estranky.cz/

Standard plemene

Genotypy:

Genotyp Plemeno
aman bb CC DD gg       žlutý (Si)
aman bb CC dd gg modrý = isabella (Sim)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a siamské znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: krátká. Krk: téměř neznatelný. Končetiny: středně silné. Uši: silnější, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, siamské znaky

žlutý
Barva krycího chlupu: velmi světle nažloutle šedá (madagaskarová)i na břiše. Směrem k bokům a na prsa se dále zesvětluje. Zátylek a lopatková partie jsou mírně tmavší. Siamské znaky: Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, méně výrazný hřbetní pruh široký asi 8 cm, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo. Spodina pírka může být světlejší. Barva očí: hnědá, světélkující panenka je výrazná. Drápy: tmavě rohovité.

modrý
Barva krycího chlupu je slonovinová až krémová s velmi lehkým nádechem modře madagaskarovým (isabella). Zátylek a lopatková partie jsou o něco málo tmavší. Kuní znaky: pás na hřbetě až k pírku široký 6 - 8 cm. Barva: šedomodrá až břidlicová. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světlejší. Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: světlejší než barva krycího chlupu. Bílá není vadou.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protažené, užší. Končetiny: Tenčí, delší. neší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: tvrdší.

Pozice 5. - lehce melírovaný krycí chlup. Tmavší boky a kyčle. Tmavé čelo, které zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Mírně skvrnitý povrch těla. Ojedinělé bílé chloupky. Náznaky bočního kamzičího znaku. Téměř chybějící hřbetní pruh. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy

modrý
Navíc - siamské znaky: sklon k nahnědlé barvě.

Pozice 6. - Podsada: zónovitě odsazená. Namodralá u Si.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: Zásadní nesoulad s požadovaným typem těla a hlavy (výluka). Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka),velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Silné promísení tmavých znaků bílými chloupky (výluka). Bílé konečky chloupká v tmavých znacích - dojem jinovatkový povlad (výluka). Úplně chybějící siamské znaky mimo zrcadla a skráňových skvrn (výluka). Velmi tmavá nebo skvrnitá barva krycího chlutpu (výluka). Kamzičí znadky na bocích zvířete (výluka)Oči: jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

žlutý
- navíc - namodralá barva znaků bez hnědého tónu (výluka)

modrý
- navíc - hnědá barva znaků (výluka)

Pozice 6. - Podsada: vysloveně zónovitě odsazená barva (výluka). Tmavší barva než je barva krycího chlupu (výluka). Silně namodralá na kterémkoliv místě (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)