Siamský modrý

Siamský modrý
Siamský modrý (typický výstavní - heterozygot) aman bb CC dd gg