Siamský žlutý

Siamský žlutý
Siamský žlutý (typický výstavní - heterozygot) aman bb CC DD gg.