"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Siž 0.1 C6-2 S-18 (vyřazena 5/2013)

Tato samička z chovu př. Hanuše, narozená 2.6.2012 z 8 mláďat, byla využita pouze pro jediný vrh a to pro křížení s Čm v rámci plánu regenerace Siž. Samička byla šlechtěna za pomoci Kuh a Sivž. Z rodokmenu je patrné, že Kuh použité ve starších generacích předků nemohly být čisté ale museli se tam motat dihybridi Bb, nebo matka S-18 byla Kuh dihybrid Bb - to již nezjistím.