"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Siž 0.1 C6-2 S-21 h (vyřazena 5/2013)

Homozygotní samice od Hanuše, robustní tělo a hlava. Použita pouze jednou pro křížení s Járou. Mláďata nevykazovala očekávaný efekt v typu. Byla velmi plodná.