"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Siž 0.1 C1-1 S-5 Šárka (vyřazena 5/2013)

Samička získaná opět od Járy Přibyla v květnu 2012. Narozena 1.1.2011 z o mláďat. Je po Kappovi a Přibylově samici s krví samce od Gabi Schmidt. Typově dobrá, pouze s poněkud delším krkem.