"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


1.0 Siž C3-1 S-29 Jáchym (vyřazen 17.5.2015)

Po samci importovaném ze SRN (Kapp) a samici od Hanuše

Narozen 14.3.2011 ze 3 mláďat. Dvě byla odchována. Oceněn 95 bodů.

Z testovacího připuštění s ČL vyplynula nehomozygotnost na lokusu C (Cc - recesivní vloha pro modrou barvu)

 

  Datum vážení Věk Hmotnost Poznámka
1 15.10.2011   2800  
2 31.8.2013 2 r-5m-2t 3080  
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

 

Poznámky:

(1) Přelínání 7-8/2013