"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Regenerace V1

První výsledky - 2 siamáčci - se objevily ve vrhu 012. Jsou výsledkem křížení Járy (Siž) a Tryskomyšky (Bb dihybrid kuní hnědý světlý). Fotodokumentace mláďat je v katalogu vrhů.