"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Kde udělali soudruzi z NDR chybu?

Prvním vrhem regenerace varianty V3 (Du x Kuh) měl být vrh 004. Plánovaná příprava F1 generace pro V3 se však konala trochu jinak. Ve vrhu se objevili 3 černá a 2 durynská mláďata. Pokud by oba rodiče byli čistí, pak by F1 generace musela být celočerná. To znamená, že samice Kuh nemá genotyp "aman BB", ale je to světlý kuní dihybrid "aman Bb". To v zásadě znamená, že samice bude využitelná vedle varianty V3 i ve variantě V1 pro oživení siamské krve křížením s Siž. Nakonec nastal ještě výhodnější případ, než se původně očekávalo.

 

(Du) AAbb    x    (sv.Kuh dihybrid)  aman Bb dá pouze 4 varianty:

1) Aam Bb    -    celočerný dihybrid    -    očekávaná F1 ve variantě V3

2) Aam bb    -    madagaskarový monohybrid

3) Aan Bb    -    celočerný dihybrid    -    očekávaná F1 ve variantě V3

4) Aan bb    -    madagaskarový monodybrid

Je jasné, že přesný genotyp k černým nelze přiřadit. To určí až další F2 generace.

 

Konečný výběr z vrhu (004)

Z vrhu 004 byl pro další křížená vybrán sameček C 12-2 2-K, který je na níže uvedených fotografiích.