"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Regenerační křížení Siž


Varianta 1  Siž X Kuh (oba heterozygoti výstavní)

V F1 generaci dostaneme 3 genotypy:

amam Bb        tmavý kuní monohybrid

aman Bb         světlý kuní dihybrid

anan Bb          ruský černý monohybrid

Spojením kterýchkoliv dvou skupin budeme dostávat Siamské jak homo, tak heterozygoty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhou alternativou je následné křížení zase se Siž:

aman Bb (sv.kuní dihybrid)    X    aman bb (Siž)

1)    amam Bb    -    tmavý kuní monohybrid

2)    amam bb    -    tmavý siamský homozygot

3)    anan Bb     -    ruský černý monohybrid

4)    anan bb     -    ruský madagaskarový homozygot

5)  2x aman Bb  -    sv.kuní dihybrid

6)  2 x aman bb  -    siamský žlutý výstavní heterozygot

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kromě hledaných genotypů lze dále využít i ostatní produkty:

amam Bb (tm.kuní monohybrid)    X    anan bb (ruský madagaskarový)

50% = aman Bb    -    sv. kuní dihybrid

50% = aman bb    -    siamský žlutý výstavní heterozygot


Varianta 2  Siž X Sim (oba výstavní heterozygoti) aman DD  X  aman dd

V F1 generaci dostaneme tyto genotypy:

amam Dd (25%)    siamský tmavý dihybrid    (odseparujeme)   

anan Dd (25%)      ruský monohybrid            (odseparujeme)  

aman Dd (50%)    siamský světlý dihybrid     (využijeme pro další křížení)

 

V F2 generaci křížíme    aman Dd X aman Dd a dostáváme:

 

(A)    aman Dd, Dd, Dd, Dd        Siamský dihybrid (fenotypově žlutý)

(B)    aman DD, DD                  Siamský žlutý výstavní

(C)    aman dd, dd                   Siamský modrý výstavní     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

amam Dd, Dd                        amam DD                  amam dd              tmaví siamští monohybridi (odseparujeme)

anan Dd, Dd                          anan DD                    anan dd                ruští monohybridi (odseparujeme)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyní je třeba odlišit nežádoucí genotyp (A) od hledaného (B). To provedeme využitím Českého luštiče AA bb cc dd gg.

Pokud se objeví recesivní varianta dd, jde o genotyp (A).

Tuto variantu jsem z regeneračního křížení vyloučil k 1.1.2014.


Varianta 3     Klasický Fingerlandův postup (1.0 Du x 0.1 Kuh)

Postup byl několikrát popsán v odborné literatuře i v časopisu Chovatel. Křížením durynských samců (AA bb CC DD gg) a kuních samic (aman BB CC DD gg) dostaneme v F1 generaci dva celočerné dihybridy (Aam Bb a Aan Bb) z jejichž křížení můžeme očekávat  18 různých genotypů a mezi nimi mimo jiné i požadované herero a homozygotní Siž, případně ještě ruské madagaskarové.  Nevýhodou je poměrně zdlouhavý postup a potřeba kousku štěstí, abychom z celočerné F1 generace vybrali oba genotypy. Výhodou je pak snadné rozlišení hledaných fenotypů v F2 generaci.

Výpis genotypů v F2 generaci:

1.    AA BB                         celočerný homozygot

2.    AA Bb                          celočerný monohybrid

3.    Aam BB                       celočerný monohybrid

4.    Aam Bb                        celočerný dihybrid

5.    AA bb                           durynský (madagaskarový - kamzičí homozygot)

6.    Aam bb                         madagaskarový monohybrid

7.    amam BB                      tmavý hnědý kuní homozygot

8.    amam Bb                      tmavý hnědý kuní monohybrid

9.    amam bb                     tmavý siamský homozygot

10.   Aan BB                        celočerný monohybrid

11.   Aan Bb                         celočerný dihybrid

12.   Aan bb                          madagaskarový monohybrid

13.   anan BB                        ruský černý homozygot

14.   anan Bb                         ruský černý monohybrid

15.   anan bb                       ruský madagaskarový homozygot

16.   aman BB                       světlý kuní hnědý monohybrid

17.   aman Bb                       světlý kuní hnědý dihybrid

18.   aman bb                      světlý siamský monohybrid (výstavní)

 

Ing. Fingerland v této fázi zkusil štěstí a spojil z F2 generace tmavého kuního (genotyp 7 nebo 8) a světlého kuního (genotyp 16 nebo 17). Měl štěstí a dle potomstva se ukázalo, že šlo o genotypy 8 a 17. V opakovaných vrzích se mu objevili světlí i tmaví kuní, světlí i tmaví siamští a rovněž ruský madagaskarový.

 


Varianta 4     Nitranerův postup s využitím Činčily malé

Vychází z těchto základních úvah:

1) Budeme-li vycházet z podstaty zbarvení, tak Si požadují kresbu těla trochu jinačí, než Du. Alely am se chovají v určitých případech stejně jako alely achi, tudíž zesvětlávají žluté zbarvení.

2) Dnešní Si zdaleka nepřipomínají Si dle požadavků vzorníku, proč vše ještě komplikovat špatnou kresbou? Vzorník trestá náznak kamzičí kresby srážkou bodů v hodnocení a výraznou kresbu pak výlukou.

3) Proti použití Du mluví i jiná váhová kategorie a tím pádem i trochu jiný typ. V šlechtění Siv se Du používali do té doby, než se zjistilo, že se ztrácí Si znaky.

4) U Si je třeba se především zbavit některých alel, které v interakci s aman dělají problém, pak zesílit hřbetní pruh a kresbu hlavy a končetin. Problém dělají alely yy a ww, pokud jsou obsaženy v genotypu. A že tam pravděpodobně budou, to je jisté. Jediné, co je prosté těchto alel v dané váhové kategorii je Čm.

5) Nitraner navrhuje použít 1,0 Čm + 0,1 Siž (v F1 budou činčilovitě zbarvení králíci am(an)achi Bb CC DD Gg) a ve druhé rodičovské linii 1,0 Siž + 0,1 Kuh. Dále využít F1 samce z prvého spojení a samice ze druhého spojení.

6) Činčila dodá sytost zbarvení znaků a dodá i kresbu těla, neboli zesílí kresbu, kterou přinese Si.

Při výběru zvířat se zaměřit na co nejširší podsadu na břiše, u Kuh dávat pozor na bílou podsadu u kůže na zádi a na co možná nejlepší kresbu. U Siž nebrat kusy s náznakem kamzičích znaků.

--------------------------------------------------------

Genetika:

A) 1. spojení = 1.0 Čm  X  0.1 Siž ..................... achiachi BB CC DD GG      X        aman bb CC DD gg

     dostaneme 2 genotypy: achiam Bb Gg a achian Bb Gg

     achi dominuje nad am i an, proto mláďata budou činčilovitá

 

B) 2. spojení = 1.0 Siž    X    0.1 Kuh ................... použijeme samičky aman Bb gg (světlý kuní dihybrid) připravené ve variantě 1

 

C) Nyní mohou nastat 2 případy podle toho jaký bude genotyp F1 samců z 1. spojení:

    C1) (1.0) achiam Bb Gg    x    aman Bb gg

    C2) (1.0) achian Bb Gg     x    aman Bb gg

D) Z F2 generace vyřadíme všechny kusy činčilovitého fenotypu (achiam(an)) a kusy s divokými znaky, tedy s genotypem, který obsahuje GG nebo Gg. Dále vyřadíme kusy ve fenotypu kuním (tmavé kuní homozygoty a monohybridy a světlé kuní mono a dihybridy) a černém ruském (ruský černý homozygot a monohybrid).

Zůstanou nám vyštěpeny hledané genotipy Siamský tmavý homozygot, siamský heterozygot a ruský madagaskarový homozygot.

Poznámka:

U výše uvedených úvah vznikla závažná chyba. Genotyp achiachi bb CC DD gg je totiž gemotypem Sallandera (vybělený Du), kterého jsem mohl zaměnit s homozygotním siamským. Rovněž problematické jsou genotypy achiam(an) s bb a gg. Tyto skutečnosti celou varianti RV4 tak ja byla odzkoušena zpochybňují a vnáší řadu otázek. V současnosti se v mém chovu nevyskytuje žádný chovný materiál z této varianty.