"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Vývoj hmotnosti siamských králíků

Tělesná hmotnost mladých siam pro 6-7 početné vrhy by se měla orientačně vyvíjet takto:

3 týdny                250 – 300 g

4 týdny                350  -  400 g

8 týdnů                700  -  900 g

12 týdnů              1200  -  1400 g

16 týdnů              1600  -  1800 g

20 týdnů              2000  -  2300 g

24 týdnů              2700 g a více

Svoji roli hraje  krmení, životní prostředí, aktivita zvířat, velikost vrhu - ta je v prvních týdnech zcela zásadní, Vývoj hmotnosti by měl jít v souladu s vývojem zbarvení tak, aby normální váhy bylo dosaženo kolem 6 měsíců věku.

 

K chovným účelům je vhodné používat zvířata o hmotnosti:
Samci: 2,60 - 2,75 kg ve výstavním věku, starší max. 3.1 kg
Samice: 2,75 - 2,90 kg ve výstavním věku, později max. 2,9 až 3,40 kg


Vývoj zbarvení u Siž

Siamáci mění zbarvení velmi často. Již po 1-2 dnech může chovatel provést v hnízdě dle zbarvení selekci. Po 10-14 dnech mláďata přebarví. Tato změna barvy nastane velmi rychle a vydrží až do prvního línání. V 5-6 týdnech dochází k barevným změnám na nosní masce, na hrudních končetinách a nad očima. Poprsí je velmi světlé, téměř bílé. Tento proces probíhá až do 14. týdne. Tím je vybarvení mláďat ukončeno. Až do této fáze mají mláďata boční vybarvení, které si tmaví homozygoti podrží po celý život, zatímco u typických heterozygotů se při dospívání vytratí.

Po krátké přestávce se začnou zvířata vybarvovat do dospělé podoby. To je zahájeno kolem 16.-18. týdne. V nenápadném procesu se tvoří krycí barva těla a siamské znaky. Nejdříve se vykreslí maska. Z barvy masky lze vyvodit některé první závěry. Silně vybarvená maska indikuje hezké siamské znaky. Ve 20-28. týdnu je vybarvení kompletní. Cílem je chovat zvířata, u kterých není barva těla jakoby zeslabena šedým oparem. Krycí barva musí být ve žlutém tónu s hezkými, výraznými siamskými znaky.

V některých případech zvířata vybarvení nedokončí a v tomto nedokončeném stavu již zůstanou. Většinou je to chybou chovatele, především v krmení. Nepříznivý vliv na vybarvení má i stres mláďat při odstavu, proto by mláďata měla po odstavu zůstat ve známém prostředí. Chyby v chovu vedou ke skvrnitosti, podobně jako u kuních králíků. Ovlivněny nejsou pouze mláďata, ale i dospělí králíci. Siamští žlutí dále tmavnou s každým línáním. Zatímco kuní králík tmavne až téměř do hnědočerna, získávají siamáci pouze temný závoj, který sílí z roku na rok.

(zdroj: J.Kapp: Marder und Siamesen)