"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Studie jinovatky v tmavých znacích.

Na tuto vadu upozornil Vlastiil Šimek v květnovém čísle Chovatele 2013 v článku "Králíkářská barevná abeceda 17 - barevný ráz siamský". Tento jev je známý u obou barevných siamských rázů a projevuje se tím, že barva ve znacích ztrácí celistvost (sytost) a navenek má světlejší chlupy.

Odkontroloval jsem kusy ve svém chovu a musím konstatovat, že nejde až zase tak o vadu řídkou. Kusy nafotím a umístím do této studie. Opět půjde o výběrové kriterium pro zařazování kusů do chovu.