"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Studie vývoje zbarvení heterozygotů

Zde si budu všímat vývoje zbarvení heterozygůtů v rámci jednotlivých vrhů.

Vrh 001

Z narozených 6 mláďat jedno uhynulo (světle šedé), dvě byla Rmdg a 3 mláďata mi připadala příliš tmavá, takže jsem předpokládal, že to budou homozygoti. Byl jsem velice zvědavý na vývoj zbarvení. Karmínová panenka, která se později stala u některých kusů patrnou, mne však v původním názoru znejistila, proto jsem konečné závěry odložil. Posuďte sami, jak se zbarvení měnilo.

V 16 dnech byly kusy výrazně tmavě šedé.

Ve 25 dnu jsem u některých kusů viděl zřetelnou karmínovou panenku a tmavě šedá dostávala bronzový nádech.

A u jiných (6 týdnů) zase ne. Velice záleželo na úhlu pohledu.

U 57 denních samiček postupně začalo docházet k výměně srsti a k výraznému zesvětlení, především v přední části trupu. Oči jim světélkovaly jako červené lucerny.

A o necelý měsíc později byl tento stav.

Na prvním a druhém snímku samec, na třetím a čtvrtém samičky.

Porovnání zbarvení dvou mláďat v 5 týdnech z vrhů 059 a 060. Obě mají karmínovou panenku.

Na druhém snímku jsou 4 mláďata z vrhu 060. Všechna s karmínovou panenkou. Nejtmavší mládě ji má o poznání tmavší, ale přesto karmínovou.