"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Karty chovných

1.0 Siž C3-1 S-29 Jáchym (vyřazen 17.5.2015)

Po samci importovaném ze SRN (Kapp) a samici od Hanuše Narozen 14.3.2011 ze 3 mláďat. Dvě byla odchována. Oceněn 95 bodů. Z testovacího připuštění s ČL vyplynula nehomozygotnost na lokusu C (Cc - recesivní vloha pro modrou barvu)     Datum...

—————