"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Valašská kuna - projekt ukončen 13.9.2015

Cílem je vytvoření malého plemene králíka (2,50 - 3,25kg) s předpokládaným homozygotním genotypem amam bb CC DD GG y3y3. Alternativou je heterozygotní genotyp a aman. Králík by měl mít hnědé oko a kuní znaky v barvě divoce žluté (bb GG) až žlutočervené. Otázkou je, jak se podaří vnést do fenotypu ohnivost (y3y3). Výchozími plemeny bude Siž a Čč, což jsou plemena, které se v současné době nacházejí v mé králíkárně. Obdobným projektem se zabývá na Slovensku chocatel Peter Šípoš, ale zde jde o střední (masné) plemeno v heterozygotní formě aman a bez ohnivých alel y3y3. Plemeno je v novošlechtění pod názvem Chrabranský králík.

Siž homozygot =     amam bb CC DD gg YY

Čč                    =     AA bb CC DD GG y3y3

F1                    =     Aam Gg Yy3    (ohnivá alela y3 je zde ve skryté recesivní formě

F2                    =    zde by již měly vypadávat požadované genotypy, přičemž v první fázi bude nutno odklíčovat (ČL) GG od Gg a dále pak bude řečena otázka ohnivosti a kuní znaky.

 

Co čekáme v F2 generaci

Tučně kurzívou jsou vyznačeny genotypy o něž se budeme zajímat.

 

Křížení Aam Gg  x  Aam Gg

1)        AA GG                            divoce žlutý homozygot

2)  2    AA Gg                             divoce žlutý monohybrid

3)        AA gg                              madagaskarový homozygot 

4)  2    Aam GG                          divoce žlutý monohybrid

5)  4    Aam Gg                          divoce žlutý dihybrid

6)  2    Aam gg                           madagaskarový monohybrid

7)        amam GG      6,25%      homozygotní "Valašská kuna" ... hledaný genotyp

8)  2    amam Gg      12,5 %     "Valašská kuna" monohybridní na lokusu G

9)        amam gg       6,25%      Siamský žlutý homozygot (může mít v recesivní formě y3)

 

Křížení Aan Gg  x  Aan Gg (tomuto křížení se vyhnu ve spojeních, kde kusy pocházejí po Siž homozygotech).

1)        AA GG                            divoce žlutý homozygot

2)  2    AA Gg                             divoce žlutý monohybrid

3)        AA gg                              madagaskarový homozygot 

4)  2    Aan GG                          divoce žlutý monohybrid

5)  4    Aan Gg                          divoce žlutý dihybrid

6)  2    Aan gg                           madagaskarový monohybrid

7)        anan GG      6,25%       homozygotní divoký rus

8)  2    anan Gg      12,5 %       divoký rus monohybridní na lokusu G

9)        anan gg       6,25%        Ruský madagaskarový

 

Ukončení projektu:

13.9.2015 byl projekt ukončen neboť pokusy nedospěly k očekávanému fenotypu s výrazně žlutější barvou znaků. Dosažen byl pouze bílý králík s tmavýma očima a mírně žlutým zabarvením, který není příliš zajímavý pro další práci na uznání plemene. Rozdíly mezi genotypy amam, aman a anan byly velmi malé.
 

 

Křížení Aam Gg  x  Aan Gg

1)        AA GG                            divoce žlutý homozygot

2)  2    AA Gg                             divoce žlutý monohybrid

3)        AA gg                              madagaskarový homozygot 

4)       Aam GG                          divoce žlutý monohybrid

5)  2    Aam Gg                          divoce žlutý dihybrid

6)       Aam gg                           madagaskarový monohybrid

7)        Aan GG                          divoce žlutý monohybrid

8)  2    Aan Gg                           divoce žlutý dihybrid

9)        Aan gg                            madagaskarový monohybrid

10)       aman GG      6,25 %    heterozygotní "Valašská kuna" ... hledaný genotyp

11)  2   aman Gg      12,5 %     heterozygotní "Valašská kuna" monohybridní na lokusu G

12)       aman gg       6,25 %    Siamský žlutý heterozygot (může mít v recesivní formě y3)

 

Poznámky:

1)    U siamských genotypů budu sledovat, zda ohnivá alela y3 nějakým způsobem ovlivní zbarvení, nebo bude zcela blokována bělícím efektem kombinace alel na lokusech A a B.