"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Výsledky vrhů

Vrh 039

1.0 Čč  C 10-3  83-51    -    0.1 Tryskomyš S-6. Krytí 15.7.2014. 16.8.2014 narozeno 9 mláďat. Ponecháno bylo sedm.

Kompletní fotodokumentace je umístěna v katalogu vrhů.
AA bb CC DD GG y3 y3     x     aman Bb CC DD gg YY
Výsledkem jsou dva typy mláďat:
Aam(n) bb CC DD Gg Yy3    ...    divoce žlutočervená
Aam(n) Bb CC DD Gg Yy3    ...    divoká
Pokus měl ověřit, zda Čč má skutečně nna lokusu "G" GG a nikoliv třeba Gg0 či g0g0. Pokud by v genotypu byly alely g0, pak by nevzniklo divoké zbarvení, ale jednobarevné s divokými znaky, což se u mláďat s druhým typem genotypu (Bb) neobjevilo.
Mláďata s prvním typem genotypu budou tvořit základ chovných kusů F1 generace pro další šlechtění. Lákají mne však i zvířata s druhým typem genotypu a otázka, co se stane, když se pozmění na amam(n) BB CC DD GG y3 y3. Mnoho podnětů pro další práci.

Fotografie ze 4 týdnů:

Z těchto čtyřech kusů byli do chovu ponecháni 1.1 (Tryskoňuf C8-4 13-K a Topo Quindici C8-4 15-K)
 

Vrh 045

Ňufík C10-3 8351 Čč - Majda C2-1 S-13 Siž. Krytí 13.9.2014. 15.10.2014 narozeno 8 mláďat! Ponecháno 7. Z vrhu byla do chovu ponechána 0.1 Newmajda C10-4 19-K.

Vrh 046

Mladý Jáchym Siž C1-4 S-1 - 0.1 Červenka C 2-4 64-45 Čč. Krytí 18.9.2014. 20.10.2014 narozeno 5 mláďat. Z vrhu byli do chovu ponecháni 1.1 Rudý Jáchym C10-4 21-K a Rudá Jacha C10-4 22-K.

 

Vrh 047

Ňufík C10-3 8351 Čč - C3-4 3-K Siž homo. Krytí 7.10.2014. 8.11.2014 narozeno 5 mláďat. Do chovu byla ponechána 0.1 Tredonna C11-4 25-K.

 

Vrh 068

Siž homo (Hanuš) C4-4 S-86 - VK (Topo Quindici) C8-4 15-K. Připuštěna 6.3.2015. 6.4.2015 narozena 4 mláďata.

Objevily se všechny 4 očekávané varianty a genotyp samice na lokusu "A" byl upřesněn na Aan:

1) Samec: amam bb CC DD gg YY, samice (potvrzeno vrhem) Aan bb CC DD Gg Yy3. (2 možné varianty na lokusu A)

Objevily se všechny očekávané varianty (bez uvažování ohnivosti):

(A)  Aan bb CC DD Gg (divoce žlutý dihybrid)

(B)  Aan bb CC DD gg (madagaskarový monohybrid)

(C)  aman bb CC DD Gg (žlutá kuna hybridní na lokusu G)

(D)  aman bb CC DD gg (siamský)

 

Zleva A-B-D-C.