"Siamáci nejsou králíci, ale vášeň!"


Klubová výstava Blatná 21.10.2017

V sobotu 21.10.2017 se v Blatné konala speciální výstava klubu Ku-R-Si. Výstava byla konána tradičně ve spolupráci s kluby AS a králíků s rhönskou kresbou. Vystavil jsem 4-člennou kolekci Siž. Samci byli ohodnoceni shodně 95,5 body, přičemž samec C3-7 S-10 se stal šampionem klubu a vydobil si tak právo zůstat v chovu a vyhnout se pekáči. Samice pak byly ohodnoceny 94,5 a 93,5 body a celá kolekce tedy získala 379 bodů. Lepší ze samic byla vyměněna s klubovou šampionkou Ivany Hennerové oceněnou 96 body. Tato samice je po rodičích rovněž z mého chovu. Ivana Hennerová získala rovněž vítěznou kolekci 380,5 bodu. Z výstavy jsem dovezl rovněž samici Sim oceněnou 95.5 body (sestra vítězné 96 b. samice Jana Šamuláka. Bližší výsledky celé výstavy viz. katalogy (excel).

Katalog Ku,R,Si Blatná 2017.xls (50688)

Katalog AS Blatná 2017.xls (44544)

Samci z mé kolekce (první je šampion S-10):

 

 

Okresní výstava Hošťálková 11-13.9.2015

Více viz. článek v novinkách.

Klubová speciálka Křenovice u Slavkova 1.11.2014

Křenovice 2014 (1) klubová speciálka.jpg (306587)
Křenovice 2014 (2) klubová speciálka.jpg (331512)
Informace z této výstavy jsou uvedeny v novinkách. Vystavoval jsem jednu dovezenou Kuh samičku (bylo třeba ocenit před zařazením do chovu = 93,5b). Dále pak dva chovné mladé samce Siž. U lednového samečka S-1 (93b) byla konstatována mírná deformace pyje a mírně sražená záď, proto byl z chovu vyřazen. Druhý, červnový, sameček (94b) z regenerace (po dovozovém otci - Fischer - a reg. matce) byl v chovu ponechán. Ze tříčlenné kolekce mláďat byl nejlepší sameček prodán, druhý věnován do tomboly školního plesu (skončil na pekáči) a samička S-100 ponechána do chovu.

Zašová 2014

Každoroční výstava pořádané mojí organizací v prvním červencovém týdnu je spojena s tradiční poutí. Blíže k výstavě viz Novinky. Vystavil jsem 3 Kuh a jednoho samečka Siž. Výsledky byla vcelku rozpačité.

1) První šla na stůl samička Kuh C2-4 1-K. Ta nejdříve vzbudila nadšení s poznámkami jako "To je 96 bodový králík atd." Byla VD v tvaru, typu i srsti, perfektně načasovaná na výstavu. Jenže pak posuzovatel objevil klešťový skus, což znamenalo výluku a pro samičku pekáč. Při jejím šlechtění byla opakovaně použita vzdálená příbuzenská plemenitba, což zřejmě zapříčinilo deformaci chrupu. Své sehrála i neznámá historie dvou německých samců, což mohlo riziko příbuzenské plemenitby nepřípustně zesílit.

2) Následovaly dvě další Kuh samičky z jiného vrhu.  Obě byla hodnoceny jako Mvd s velmi dobrou kresbou, nicméně již nebyla tak v srsti a vytknuta byla namodralá mezibarva světlejší u kůže.

3) Jako čtvrtý byl hodnocen sameček Siž, narozený 22.1.2014, tudíž byl hodnocen již jako dospělý. Reálně mu však cosi málo chybělo na váze 30g do limitu 2500g. Ta byla při předání na výstavu špatně nahlášena  - 2300g, což vedlo posuzovatele k poznámce "slabší tělo". Sameček dostal 94,5 b. Vyzdvihnuta byla velmi dobrá kresba hlavy, tvar a hustota srsti.

Oceňovací lístky: Zašová 2014.jpg (659510)

Místní (pouťová) výstava Hutisko-Solanec (3-4.5.2014)

Výstava na Hutisku spojená s tradiční poutí patří k neodmyslitelnému kolorytu prvního májového týdne. Je pro mne první příležitostí vystavit kusy z podzimních a zimních vrhů. Tentokrát se mi prosincové vrhy nevydařily a tak jsem výstavu obeslal pouze dvěma kusy Siž. Sedmiměsíční samičku jsem potřeboval mít již oceněnu vzhledem k jejímu plánovanému zařazení do chovu. Doprovodil ji prosincový sameček z regeneračního křížení RV4.

Na výstavě se sešlo slušných 177 kusů králíků. Siamáci jsou u nás, bohužel, stále Popelkou a tak nebylo s čím porovnávat. S oceněním 95 bodu a MVD mohu být jen spokojen.

 

 

Místní výstava Zašová 2013 (6-7.7.2013)

Siamáci nebyli ve výstavní kondici, proto z důvodu propagace chovaných plemen jsem na výstavu umístil tři chovné kusy malého plemene kuních hnědých. Samec z chovu Thomase Seidewitze dostal 95b. Obě samičky pak 94 a 93b. Všem kusům bylo vyčítáno tmavší zbarvení. S tím si dovolím trochu nesouhlasit, neboť kuní se v Evropě dle mého názoru tímto směrem ubírají a navíc tři velcí kuní hnědí, kteří se rovněž na výstavě objevili, byli vyloženě tmavohnění bez světlejších odstínů na bocích (spíše připomínali kuní hnědé homozygoty) a tuto poznámku v hodnocení neměli. Posuzoval je ovšem jiný posuzovatel. S čím souhlasím, jsou delší uši u 94b. samičky. Kratší ucho a typičtější hlavu bych rád viděl i u 95b. samce. Oba kusy jsou ovšem z německého dovozu, kde se tyto prvky posuzují trochu jinak. Všechny kusy se ale vyznačovaly kvalitními záděmi a především perfektní srstí, což je zase německá doména. Nevyrovnaná flekatá barva u samic je bohužel pro toto plemeno typická v pozdějším věku a je diskutována v příslušném odstavci u poznámek k chovu kuních hnědých. O to více si cením kvalitního zbarvení samce, který zatím flekatost nechytá.

 

Místní výstava Hutisko - Solanec 4-5.5.2013

Vystavil jsem kolekci Siamských modrých, která získala Čestnou cenu (94-94-95 b) a nejlepší samička z kolekce byla prodána.

Dále byli vystaveny dvě samičky Siž, které si nechávám do chovu.

 


Evropská výstava Lipsko 2012

Zatím mám jen kusé informace získané z katalogu zveřejněného na netu. Škoda, že v katalogu nejsou uvedena jména chovatelů, ale předpokládám, že Siž i Sim, kteří byly vystaveni pocházejí z valné části ze SRN - tipnul bych si na dvojici Dieter Bach - Gisela Richter + někdo další. Doufám, že kolegové chovatelé, kteří navštíví výstavu osobně, přivezou bližší informace. (První informace dorazily - Siž snad měl ovládnout Andreas Fischer. První poznatky hovoří o vynikající srstí a barvě, ale nic moc v typu).  Oba barevné rázy siamáků jsou vystaveny pouze po 4 kolekcích. Daleko lepší je situace v hnědých kunách, kde je vystaveno 14 kolekcí a jedna nebyla dodána.

Pro informaci jen jak dopadly Siž:

9. 12. 2012 dorazily další informace:

kolekce 2791 ................ Gisela Richter, Pforzheim, Badensko-Württembergsko

kolekce 2792 ................ Peter Brehm, Trusetal, Duryňsko

kolekce 2793 ................ Frank Harald, Fehingen

kolekce 2794 ................ André Fischer, Nuthe Urstromtal, Brandenbursko


Výsledky Bundeschau Erfurt 2011

BS Erfurt 2011.docx (177,9 kB)