Zajímavé odkazy

 

Odkazy na svazy

Český svaz chovatelů                                                        https://www.cschdz.eu/

Slovenský zväz chovatel'ov                                                 https://www.szch.sk/index.php?start

Evropský svaz chovatelů                                                    https://www.entente-ee.com/index.html

Portál německých chovatelů                                               https://www.kaninchenzucht.de/

Polský "Národní svaz chovatelů králíků"                               https://kzhk.pl/hodowcy.php

 

 

Odkazy na stránky základních a okresních organizací

Stránky ZO Uherské Hradiště 1                                              https://chovatelehradiste.webnode.cz

Stránky OO ČSCH Břeclav                                                     https://www.ovcschbv.ic.cz

 

 

 

Odkazy na chovatelské kluby

Klub chovatelů králíků kuních - ruských - siamských              https://www.klubkursi.estranky.cz/

Švýcarský klub chovatelů kuních králíků                                https://www.marderkaninchen.ch                   

Klub chovatelů Čm a DI                                                        https://cincilamalaadailenar.webnode.cz

ASRBA - American Satin Rabbit Breeders Association           https://www.asrba.org/index.php

AlHaDuBí                                                                            https://www.klub-alha dubi.estranky.cz/

 

 

 

Odkazy na stránky chovatelů

Marderkaninchen (Thomas Seidewitz)                                     https://das-marderkaninchen.jimdo.com/

Chov Durynských - Pohanka                                                  https://muj-dvorek.webnode.cz/

Stránky posuzovatele Vlastimila Šimka                                   https://www.kralikvlastik.webnode.cz

Slovenské stránky chovatele kuních králíků                              www.kunikralik.weblahko.sk

Králík Plivník (Lenka Kadeřábková)                                          kralik.plivnik.cz/

 

 

Odkazy jiné

Evidence chovu                                                                     https://www.evidencechovu.cz

Králíci CZ                                                                             https://www.kralici.cz/

IFAUNA                                                                                https://www.ifauna.cz/

The Nature Trail (mnoho článků a informací v angličtině)           https://www.thenaturetrail.com/,

Králíkář.cz = komplexní web o chovu králíků                           https://www.kralikar.cz

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Joachim Kapp - Marder und Siamesen, 80s, 2003